(New York, ngày 18 tháng Mười năm 2016) – Hôm nay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu rằng Quốc Hội Việt Nam nên cải tổ luật hình sự để thể hiện sự tôn trọng các quyền cơ bản về tự do ngôn luận, tự do nhóm họp, tự do lập hội và tự do tôn giáo. Quốc hội đang cân nhắc Bộ luật hình sự sửa đổi trong kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng Mười đến ngày 22 tháng Mười một năm 2016. Vào tháng Mười, các điều luật đó vừa được áp dụng trong vụ bắt giữ blogger nổi tiếng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bút danh “Mẹ Nấm.”
Đọc tiếp »