Đề cập tới bất cập của lô nhôm tại Kho ngoại quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đại biểu Quốc hội Mai Sỹ Diến (Thanh Hoá) nêu ý kiến, hai công ty tại Hồng Kông gửi một lượng lớn nhôm vào kho ngoại quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau đó Công ty nhôm toàn cầu Việt Nam làm thủ tục chuyển quyền sở hữu lô nhôm trên là đúng pháp luật.