Các nhà điều tra cho rằng ông Valery Mitko, Chủ tịch Viện Khoa học Bắc cực ở St. Petersburg, đã chuyển một tài liệu có chứa bí mật cấp nhà nước cho tình báo Trung Quốc vào đầu năm 2018 tại Đại học Hàng hải Đại Liên ở Trung Quốc, nơi ông là giáo sư thỉnh giảng. Thông tin trên được luật sư của ông Mitko là Ivan Pavlov xác nhận với CNN.
Đọc tiếp »