PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Xuân 2017’

-ĐỘC TẤU NIU XÌ-TAI (NEW STYLE) VUI XUÂN HAI KHÔNG MƯỜI BẢY (2017)

Posted by phamtayson trên 31/12/2016


Tô Hải FB

29-12-2016

Không có văn bản thay thế tự động nào.

( chú ý:Không đọc những chữ được viết trong ngoặc đơn)
(ảnh 1)bật nhạc https://www.youtube.com/watch?v=y7JjVh5Ngk8
Chào năm mới “hép pi-niu-yia” (happy new year) Hai không mười bẩy !(2017)

Tớ ra đời từ một chín hai bẩy…(1927)thế mà…hôm nay đây vẫn tự thấy còn trẻ, vẫn cứ “ve-ry y..âng”-(verry young)/
Vẫn như mọi năm,….tớ ra tay gõ một bài gọi là niu (New) văn vần…/
Với mục đích mang đến nụ cười xuân, nhưng đọc xong tớ chắc chắn sẽ làm tú -lơ -mông (tout le monde).đều thấy… lạ!…/
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »