PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Vụ Phii luật Tân kiện đường lưỡi bò’

-Ảnh quanh vụ kiện ‘Đường Lưỡi Bò’

Posted by phamtayson trên 12/07/2016


BBC

Ảnh quanh vụ Philippines kiện Trung Quốc ra Toà Trọng tài của Liên Hiệp Quốc về ‘Đường Lưỡi Bò’.

Tòa ở The Hague bác bỏ Đường Chín Đoạn Trung Quốc nêu ra để đòi chủ quyền
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »