PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Vốn vay ngoại quốc’

-Gánh nợ triệu tỷ

Posted by phamtayson trên 25/10/2019


Vietnamnet

Gánh nợ triệu tỷ

 – Việc vay nợ và trả nợ sẽ là thách thức không nhỏ trong thời gian tới. Hơn 3 triệu tỷ đồng nợ công luôn là sự thúc ép không được phớt lờ.

Cầu Nhật Tân được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.  === >>>

Những cây cầu xây từ vốn vay Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »