PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Viiệt – Mỹ’

-Đại sứ Hoa Kỳ: Nhân quyền vẫn chia rẽ quan hệ Mỹ-Việt

Posted by phamtayson trên 10/06/2016


ted-622.jpg

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius phát biểu tại Trung Tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở Washington DC hôm 8/6/2016. -CSIS PHOTO

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »