PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Việt nam trúng cử UBLP LHQ’

-Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế LHQ

Posted by phamtayson trên 04/11/2016


NLĐ

4-11-2016

(NLĐO)- Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao của Việt Nam vừa trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021.

 Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao - Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao – Ảnh: Bộ Ngoại giao

Ngày 3-11-2016, tại khóa họp 71 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), ứng cử viên của Việt Nam, Đại sứ, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thao đã trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc (ILC) nhiệm kỳ 2017-2021. Tại kỳ bầu cử này, Việt Nam ứng cử trong nhóm nước khu vực châu Á với 10 ứng cử viên cho 7 vị trí. Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) có 34 thành viên, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thành lập năm 1947 với nhiệm vụ thúc đẩy pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | 1 Comment »