PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘VBTN’

– VNTB- TP.HCM bắt công chức ký cam kết không “tự diễn biến” là vi phạm Hiến pháp 2013

Posted by phamtayson trên 27/04/2017


27-4-2017

Trúc Giang – Trần Thành

https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/04/3ae4a-17.jpg

(VNTB) – Công chức ở thành phố HCM sẽ ký cam kết không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nội dung được đăng tải trên trang báo điện tử Infonet. Xét về hệ thống văn bản pháp quy, thì chuyện cam kết này là phù hợp với Luật Cán bộ, công chức. Tuy nhiên lại vi phạm vào Điều 14, Hiến pháp 2013, theo đó công dân có quyền tự do về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.

9 điều cấm công chức

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, nói rằng có 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”:
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »