PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Ứng cử QH’

-CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI ỦNG HỘ

Posted by phamtayson trên 06/02/2016


Nguyễn quang A FB

Từ chiều tối hôm qua đến sáng nay (6-2-2016) tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ (và một số ít hơn rất nhiều ý kiến dèm pha).
Nhiều bạn hỏi tôi ai có thể ký ủng hộ? Tất cả các công dân Việt Nam đã đủ 18 tuổi trở lên có đủ tư cách cử tri đều có thể ký tên ủng hộ một ứng viên (như thế người Việt ở nước ngoài nếu không còn giữ quốc tịch Việt Nam không thể ký, nhưng có thể động viên bạn bè, người thân họ ở Việt Nam ký).

Tôi mong có nhiều bạn trẻ tự ứng cử. Và chúng tôi, những người tự ứng cử, có nhiều điểm YẾU và MẠNH (so với những người được hệ thống đề cử). Chỉ nêu vài điểm.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »