PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘TS Vũ Tường’

-Vai trò ý thức hệ trong cuộc cách mạng cộng sản ở Việt Nam

Posted by phamtayson trên 07/02/2017


TS. Vũ Tường

7-2-2017
https://i0.wp.com/ichef-1.bbci.co.uk/news/660/cpsprodpb/153F6/production/_94003078_gettyimages-51397914.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố Hiến pháp mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1960Getty Images

Cuộc cách mạng cộng sản ở Việt Nam bắt đầu nhen nhúm từ những năm 1920 nhưng bị thực dân Pháp đàn áp nặng nề trong thập niên 1930.

Cướp chính quyền năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đưa Chiến tranh Lạnh vào Việt Nam vào năm 1950, đánh bại quân viễn chinh Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954 và biến miền Bắc thành tiền đồn phe Xã hội chủ nghĩa ở Đông Nam Á.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

-Liệu sẽ có cải cách chính trị trong những năm tới?

Posted by phamtayson trên 31/01/2016


000_Hkg10249395-622

Đại Hội Đảng Cộng Sản Khóa 12 bỏ phiếu và đếm phiếu kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ để chọn 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết cho Ban Chấp Hành Trung Ương khóa mới, tức khóa XII, ảnh chụp hôm 26/01/2016. -AFP

Danh sách 19 ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đã được công bố. Đây là những người điều hành nước Việt Nam trong năm năm tới. Từ Oregon, Tiến sĩ Vũ Tường giảng dạy khoa chính trị Đại học Oregon cho Đài Á Châu Tự Do một số nhận định của ông về những gương mặt quyền lực mới này.

Xu hướng bảo thủ đóng vai trò chủ đạo

Trước hết Tiến sĩ Vũ Tường cho biết:
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »