PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Trung cọng lấn chiếm Việt nam’

-Trở lại Cao Bằng, đôi điều suy ngẫm!

Posted by phamtayson trên 04/12/2017


Baotiengdan

Hàn Vĩnh Diệp

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2017/12/H1-79-324x235.jpg

3-12-2017

Trước đây, do yêu cầu của công tác, chúng tôi thường xuyên đi lại một số tỉnh miền biên ải phía bắc: Lạng Sơn, Hải Ninh (Quảng Ninh), Cao Bằng, Hà Giang… Trong các chuyến đi ấy, chúng tôi thường được nghe các bạn hữu, bà con nhân dân địa phương nói chuyện về việc phía Trung Quốc di chuyển cột mốc biên giới với sự trợ lực của lực lượng võ trang lấn chiếm đất đai của nước ta.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »