PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Trung cộng – CNTB’

-Những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản mang màu sắc cộng sản Trung Quốc

Posted by phamtayson trên 31/07/2015


Phạm nguyên Trường

Pranab Bardhan -Project syndicate

Phạm Nguyên Trường dịch

Những người tập môn Pháp Luân Công cầm một biểu ngữ nhắc đến ông Giang Trạch Dân, một cựu lãnh đạo Trung Quốc, người chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp môn phái này.

Những câu chuyện về nạn tham nhũng trong việc xây dựng trường sở thậm chí đã lan tràn trên báo chí chính thức trong một thời gian ngắn. Nhưng cuối cùng, thì chính phụ huynh và giáo viên của những đứa trẻ đã thiệt mạng lên tiếng phản đối đã bị nhà cầm quyền đàn áp và bỏ tù.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »