PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Trịnh thị Huyền Trang’

-HỌC VÀ HÀNH

Posted by phamtayson trên 16/08/2016


Luân Lê FB

14-8-2016

Người nghèo nào cũng cần giúp đỡ.
Tuy nhiên, ở đây cần nhìn đến nhiều vấn đề:

1. Đây là kết quả của việc chỉ cắm đầu vào học gạo và thi gạo chứ không biết trau dồi kỹ năng và năng động trong khi học;

2. Với 24.5 điểm khối C, đã lên báo chí thì sẽ có nhiều mạnh thường quân trợ giúp;
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

-Khóc đủ rồi, than cũng nhiều rồi, tới lúc làm gì đó đi thôi.

Posted by phamtayson trên 16/08/2016


Nguyễn anh Tuấn FB

14-8-2016

Những trường hợp vì gia cảnh khốn khó mà phải từ bỏ giấc mơ đại học như thế này tới đây sẽ rất nhiều, khi mà học phí đại học đang tăng chóng mặt, còn khoản vay Chính phủ dành cho sinh viên nghèo vẫn không đổi.

Xã hội thì không thể cứ thỉnh thoảng chung tay giúp một vài trường hợp thông qua đôi ba bài báo được dù đấy cũng là việc đáng khuyến khích. Tuy nhiên, còn biết bao những bạn không có cơ hội lên báo thì sao?

Cần một giải pháp căn cơ hơn.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »