PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Tôi là dân. Tôi đuổi các anh đó’

-Các anh nghỉ đi. Tôi là dân. Tôi đuổi các anh đó!

Posted by phamtayson trên 11/06/2016


Xuất bản 10 thg 6, 2016

Chính quyền này tồn tại là do bố con tôi. Bố tôi, 95 tuổi. 7-80 năm tuổi đảng. Ông là 1 trong 12 người cứu quốc ở cái Hà Nội này….

Đây là nỗi uất ức của một đảng viên đảng cộng sản. Bạn đã là đảng viên chưa?
Nguồn: Sửu Nhi – Hà Nội.

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »