PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Tòa Long an’

-Tuyến Phòng Thủ Sau Cùng Sắp Thủng?

Posted by phamtayson trên 26/11/2015


Đinh tấn Lực

côngly-LongAn

 

Chiến lũy Ba Đình xưa của anh hùng Đinh Công Tráng là để chống giặc ngoại xâm thực dân Pháp. Quảng trường Ba Đình thời @ bọc cái xác khô kia là tuyến phòng thủ sau cùng của bọn giặc nội xâm trước sức công chặt xiềng nong xích của nhân dân”. (ĐTL)

 

Thử điểm qua một số phản ứng triệt thoái rời từng dãy chiến hào của giặc:
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »