Về những bất ổn xảy ra gần đây trên địa bàn giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu
Giáo phận Vinh
Giáo hạt Thuận Nghĩa​
Thuận Nghĩa, ngày 13 tháng 6 năm 2017
BẢN TUYÊN BỐ
Về những bất ổn xảy ra gần đây trên địa bàn giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu
Kính gửi:
​​- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An​​​
​​​- Sở Công an tỉnh Nghệ An
​- Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu
​- Công an huyện Quỳnh Lưu

Đọc tiếp »