PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Tin lượm trên facebook’

-TIN LƯỢM LẶT TRÊN FACEBOOK.

Posted by phamtayson trên 13/05/2017


Biến căng tại công ty may k+k truc sơn >》 k can like hay chia se để giảm mức khoán ,chế độ phuc vụ ăn uong chu đao–) đình công đoàn ket đe giành lại quyên lợi cho chinh mình:k*k1 & *k-k 2

 

Giám đốc cty may k+k cung phai lên tiếng hứa giai wuyet cho công nhân:
1 giảm mức khoán
2 tăng tiền thưởng
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »