PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Thư ngỏ gởi QH’

-Thư ngỏ gửi Quốc Hội yêu cầu trưng cầu dân ý về ba việc hệ trọng

Posted by phamtayson trên 19/07/2016


Vietstudies

Nguyễn Trung

Thư ngỏ

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016

Kính gửi

Quốc hội khoá 14 của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Đồng kính gửi các quý vị

– Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ĐCSVN,

– Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCNVN,

– Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN,

– Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khoá 14
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »