PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Thư ngỏ 40 tổ chức nhân quyền’

-VNTB – Thư ngỏ của 40 tổ chức nhân quyền nhân dịp G20

Posted by phamtayson trên 06/07/2017


6-7-2017

(VNTB) Dù được cộng đồng quốc tế, kể cả lần Kiểm Điểm Định Kỳ Phổ Quát 2014, khuyến nghị nhưng chính phủ Việt đã chẳng cho sửa đổi các điều khoản nghiêm ngặt về “an ninh quốc gia” hạn chế này, mà còn đưa một điều khoản tương tự vào Luật Tôn Giáo, Tín Ngưỡng vừa mới được quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực từ tháng 01/2018. 

 

Ngày 30/06/2017

 

Kính gởi: Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Địa chỉ: 01 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Thư ngỏ

Kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Đài và Đỗ Thị Hồng

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »