PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Thù hận chưa chấm dứt’

-Thù hận: Chiến tranh dường như chưa chấm dứt

Posted by phamtayson trên 11/06/2016


bob-kerry-622.jpg

Ông Bob Kerrey (thứ hai từ phải sang) tại Lễ trao quyết định thành lập Đại học Fullbright Việt Nam ngày 25/5/2016 ở TPHCM. – Photo courtesy of fetp.edu.vn

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , | Leave a Comment »