PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Thư CTHĐQT Hưng nghiệp Formosa gởi TT’

-KHÔNG PHẢI TẢO NỞ HOA, DO… MẤT ĐIỆN

Posted by phamtayson trên 30/06/2016


Võ văn Tạo FB

Tuyệt! Ba tháng câu giờ chờ Formosa (Gỉai “Hành Tinh Đen” 2009) phát minh ra sáng kiến… mất điện (!?). Tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo!

Huênh hoang đầu tư hàng chục tỷ USD, dự án phức hợp hiện đại, mà mất điện? Mất điện mà vẫn bơm tống ra biển được?

Thủ tướng hơn 60 tuổi, đâu phải hơn 6 tuổi?
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »