PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Thói dâm đãng của cọng sản’

-Rất nhiều nữ diễn viên múa quân đội đã bị lạm dụng bởi Giang Trạch Dân và những quan chức trong Đảng của ông ta

Posted by phamtayson trên 04/08/2016


Đaikynguyen

Tác giả: Leo Timm, Epoch Times | Dịch giả: Phạm Duy

2-8-2016

Actresses perform in the dance musical 'Peony Pavilion' on November 27, 2008 in Chengdu of Sichcuan Province, China. The musical was jointly produced by the Battlefront Culture Troupe of the Political Department of Chinese People's Liberation Army Nanjing Military Region and Beijing's Dadu Sunshine Ensemble. (China Photos/Getty Images)

Các nữ diễn viên đang trình diễn trong vở nhạc kịch múa ‘Mẫu đơn Đình’ (‘Peony Pavilion) vào ngày 27 tháng 11 năm 2008 tại Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Vở nhạc kịch được hợp tác trình diễn bởi Đoàn văn công Mặt trận của Tổng cục chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Đoàn múa Dadu Sunshine của Bắc Kinh. (China Photos / Getty Images)

Trong nhiều thập kỷ, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tuyển dụng một số lượng lớn những diễn viên cho cái gọi là “đoàn văn công”. Khi quân đội cộng sản mang bom đạn đến các chiến trường của cuộc nội chiến Trung Quốc, các đoàn [văn công] tuyên truyền này đã được Mao sử dụng để lôi kéo và thu phục trái tim và tâm trí của quần chúng nhân dân [Trung Quốc].
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »