PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘The Red Emperor’

-Hoàng đế Đỏ

Posted by phamtayson trên 11/01/2018


Vietstudies -10-1-2018

Roderick MacFarquahr, The Red Emperor
The New York Review of Books
, số ra ngày 18/01/2018

Người dịch: Huỳnh Hoa

Roderick Macfarquhar là “Leroy B. Williams Research Professor of History and Political Science” ở Đại học Harvard. Gần đây nhất (1/2018) ông là chủ biên và có bài đóng góp cho cuốn “The Politics of China: Sixty Years of the People’s Republic of China” (Chính trị Trung Quốc: Sáu mươi năm của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc)

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »