PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Tệ sùng bái lãnh tụ’

-Di sản Hồ Chí Minh.

Posted by phamtayson trên 21/05/2017


Phạm Thành FB

21-5-2017

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p480x480/18581882_681935868669213_5434708924598551678_n.jpg?oh=0dc307beab0eaa0063a98f17c22d5c87&oe=59A2ED38

Trên mạng cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện những trí thức Việt Nam tung ra chiêu “Bàn về di sản Hồ Chí Minh” và khen ông ta ngút trời, rằng thì là lịch sử lúc ấy nó thế; những gì ông Hồ Chí Minh đã làm cho đất nước và dân tộc này là quá vĩ đại rồi. (Có thể những trí thức này chưa được xét tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật nên cố tung hô Di sản Hồ Chí Minh để kiếm ăn giải thưởng).

Tôi cũng xin góp một thống kê thay cho lời bàn về ông Hồ Chí Minh. Mong được trí thức Việt Nam soi sáng.

Di sản tức là cái để lại.

Theo quan sát của tôi, ông Hồ Chí Minh đã để lại di sản sau:
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

– S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tường Thành & Lăng Mộ

Posted by phamtayson trên 04/05/2017


Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »