PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Tài khoản bị giam’

-VNTB- Ngân hàng HSBC Vietnam cộng tác với công an để xâm hại lợi ích khách hàng?

Posted by phamtayson trên 14/02/2017


14-2-2017

Phạm Chí Dũng

(VNTB) – Tôi phải đặt nặng mối nghi ngờ về việc đã có bàn tay của công an gây sức ép đối với HSBC Vietnam để đưa ra những đòi hỏi khó khăn về thủ tục đối với tôi, về thái độ tự nguyện cộng tác của HSBC Vietnam với công an, khiến tài khoản của tôi tại HSBC Vietnam phải bị “giam” vĩnh viễn.

https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/02/33262-hsbc90152596.jpg

Đòi chứng từ và ‘nguồn gốc, mục đích, lý do giao dịch’

Tiêu chí “hỗ trợ nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất” của Ngân hàng HSBC Vietnam đã được “đưa vào thực tiễn” một cách cấp tốc đối với tôi – nhà báo chuyên viết phản biện.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , , , | Leave a Comment »