PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Sử gia Arthur Waldron’

-CHẾ ĐỘ CỌNG SẢN TRUNG CỘNG BÊN BỜ SỤP ĐỔ.

Posted by phamtayson trên 07/12/2019


Sau đây là Bài Tạm dịch của một Bài viết trên Epochtimes ngày 6-12-2019 ,phỏng vấn nhà Sử học Arthur Waldron về Trung cộng và là Giáo sư Quan hệ Quốc tế thuộc Khoa Lịch sử của Trường Đại học Pennsylvania Hoa kỳ.

Bà con quan tâm thì qua xem Bản gốc trên Epochtimes, nhưng phải trả tiền.

The Chinese Communist Regime is on the Brink of ‘Disintegration,’ Says Leading China Expert

The Chinese Communist Regime is on the Brink of ‘Disintegration,’ Says Leading China Expert

By Frank Fang, Epoch Times

December 6, 2019 Updated: December 6, 2019

Hình : nhà Sử học Arthur Waldron (chép trên Epochtimes)

_____________________________

Chuyên gia hàng đầu về Trung cộng : Chế độ Cộng sản Trung Quốc đang trên bờ vực tan rã.

Chế độ cộng sản Trung cộng đang hướng tới sự tan rã và phương Tây cần phải chuẩn bị để quản lý ảnh hưởng khi sự sụp đổ xảy ra, theo một học giả hàng đầu của Trung cộng. Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »