PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Sở hữu tư nhân’

-Sở hữu tư nhân là bản năng của con người

Posted by phamtayson trên 08/05/2017


** Cướp đoạt sở hữu tư nhân là bản năng của chủ nghĩa Cọng sản

Giang Le FB

7-5-2017

Mỗi khi nói đến sở hữu cá nhân tôi lại nhớ đến một câu nói của anh Lê Hồng Nhật khi tôi còn là sinh viên, hồi đó anh Nhật vừa làm xong PhD ở Stanford sang trường tôi làm postdoc. Nhìn thấy cảnh cháu bé nhà tôi lúc đó mới hơn 1 tuổi giành đồ chơi với một đứa bé khác, anh ấy nói đại ý là sở hữu tư nhân là bản năng của con người nên ý tưởng xoá bỏ hình thức sở hữu này của CNCS không bao giờ thành công.

Không chỉ loài người mà rất nhiều loài thú cũng có bản năng sở hữu. Nhưng khác với muôn loài, con người với khả năng tư duy của mình đã phát triển bản năng này thành một dạng khế ước xã hội để tránh tranh chấp, mà thường dẫn đến đụng độ vũ lực. Karl Marx cho rằng quá trình phân công lao động là động lực phát triển của loài người nguyên thuỷ(*), nhưng trước khi phân công lao động có thể xảy ra nguyên tắc sở hữu cho mọi loại tài sản/sản phẩm lao động phải được xác định và tôn trọng. Xã hội càng phức tạp thì vai trò sở hữu càng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà một trong những trọng tâm của TPP là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, loại tài sản càng ngày càng có giá trị trong thế kỷ 21 này (hay nói “thời thượng” một chút là trong cuộc cách mạng 4.0 🙂 ).
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »