PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘scribd’

-VIỆT NAM: ƯỚC ĐỊNH VỀ CHIẾN DỊCH CHỐNG THAM NHŨNG

Posted by phamtayson trên 10/01/2018


Bauxite FB

9-1-2018

Carlyle A. Thayer

– “Vietnam: Anti-Corruption Campaign Assessed“, Thayer Consultancy Background Brief, January 5, 2018.

Anh Hồng dịch

Hỏi: Đánh giá của ông về sự sụp đổ của Đinh La Thăng (so với các thành viên Bộ Chính trị trước đây) cũng như việc xét xử công khai đầu tiên và chưa có tiền lệ đối với cựu thành viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng?
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »