PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘San Jose’

-Từ Hùng Cửu Long đến việc San Jose cấm cờ đỏ

Posted by phamtayson trên 26/01/2017


Bùi Văn Phú

Cộng đồng Việt tại California và lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH

Cộng đồng Việt tại California và lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCHGetty Images

Biết tin Hội đồng Thành phố San Jose sẽ biểu quyết cấm cờ đỏ sao vàng, tôi có hỏi Nghị viên Nguyễn Tâm về thời điểm ra nghị quyết thì được nghe: “Vì mới đây có sự kiện Hùng Cửu Long định mang cờ đỏ đến Little Saigon.”

Từ hai thập niên qua, đúng hơn là từ khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ (1995), nhiều người Việt ở Mỹ e ngại cờ đỏ sao vàng của CHXHCN Việt Nam sẽ phấp phới bay khắp nơi trên đất Hoa Kỳ.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »