PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘RFRA’

-Hà Nội ngăn chặn biểu tình ủng hộ phán quyết Tòa Trọng tài Quốc tế

Posted by phamtayson trên 17/07/2016


176691487867719394_n.jpg

Tại Hà Nội sáng ngày 17/7/2016, các ngả đường vào Bờ Hồ đã bị chặn.    Courtesy of Bạch Hồng Quyền’s facebook

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »