PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Quyền biểu tình’

-THỰC THI QUYỀN BIỂU TÌNH

Posted by phamtayson trên 08/11/2017


Manh Dang FB

7-11-2017

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/23319069_1915722315110957_6484802120585107139_n.jpg?oh=6eb05d196c3c70d860ada645db64d048&oe=5A65D8AC

Dõi theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, công chúng đã từng biết đến sự kiện biểu tình đầu tiên xảy ra trong những năm đầu của thế kỷ 20 để chống lại nạn sưu thuế cao, lịch sử đã gọi đây là sự kiện Trung Kỳ Dân Biến. Khi ấy, năm 1908, dân ta đã dùng biểu tình như là một phương pháp biểu thị quan điểm chung để tán thành hoặc phản đối về một vấn đề xã hội trong quan hệ với chính quyền, cho dù xứ sở còn chìm đắm trong thân phận nô lệ của người Pháp.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »