PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Quốc kỳ VN qua các triều đại’

-Cờ Phúc Kiến, Trung Quốc 1933

Posted by phamtayson trên 11/04/2017


Bà con nào biết tiếng Tàu thì nghe,tôi chịu chết, coi hình thôi.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | 1 Comment »