PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Quốc gia mất chủ quyền’

-Khi nào một quốc gia mất chủ quyền?

Posted by phamtayson trên 12/07/2016


Manh Kim FB

Một quốc gia mất chủ quyền là một nước mà người dân họ luôn trông chờ kết quả một vụ kiện chủ quyền của một nước khác và hy vọng vụ kiện đó có ảnh hưởng tích cực đến việc “khẳng định chủ quyền” bằng miệng hơn là hành động của chính phủ nước mình, thông qua việc nộp một đơn kiện tương tự.

Một quốc gia mất chủ quyền là một quốc gia luôn trông chờ hành động quyết liệt hơn của một nước lớn, như thể nước lớn ấy phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thay cho mình chứ không phải chính mình. Người dân nước này thậm chí có thể chỉ trích nặng nề nước lớn về việc chậm chạp trong chiến lược ngăn chặn kẻ đang tuyên xưng chủ quyền bừa bãi và làm mọi cách để biến thành sự thực cho dù điều đó phi lý lẫn phi pháp. Cùng lúc, người dân nước này luôn vui mừng khi thấy nước lớn có những tuyên bố hoặc hành động mà lẽ ra sự vui mừng này chỉ có ý nghĩa và nên được dành cho những tuyên bố và hành động xuất phát từ chính phủ nước mình.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »