PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Phó đức Tùng’

-Tại sao người Việt Nam khó có thể hạnh phúc?

Posted by phamtayson trên 29/03/2017


Phó Đức Tùng

Gửi tới BBC từ Hà Nội

29-3-2017

Vietnamese woman

Huw Jones/Getty Images

Hiện nay, có nhiều thống kê cho rằng Việt Nam nằm ở bậc khá cao trên thế giới về hạnh phúc. Điều đó không khỏi dẫn tới tự mãn phần nào trong tư tưởng của nhiều người.

Tuy nhiên, có mâu thuẫn nào đó giữa trình độ phát triển, nền kinh tế, trình độ văn hoá v.v. của Việt Nam trong tương quan với chỉ số hạnh phúc này.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »