PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Phim Tướng về hưu’

-Cuối tuần : XEM PHIM TƯỚNG VỀ HƯU.

Posted by phamtayson trên 25/11/2017


Chuyển thể từ Tác phẩm Tướng về hưu của Nhà văn Nguyễn huy Thiệp.

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »