PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Phạm quýnh Hương’

-Họp góp ý cho ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp và QH

Posted by phamtayson trên 10/04/2016


Ngu đến thế là cùng, nó lấy tiền mình(đóng thuế) đưa cho mình, tham 30 ngàn đi họp, cái này không biết ĐCSVN gọi là gì.Muôn thuở cứ vẫn ngủ mê cho nên chết là phải thôi.Nó ăn trên ngồi trốc, phú quí vinh hoa…. nó ăn con gà quăng cho mấy cái xương ôm mà gặm rồi hô nhờ ơn nó,

Phạm quỳnh Hương FB

Tối qua tổ dân phố của tôi tổ chức họp. Đông chưa từng thấy. Mọi khi, những cuộc họp tổ với những nội dung khác thì thường chỉ ngồi kín khoảng 1/2 đến 2/3 nhà văn hóa tổ. Vậy mà tối qua ngồi chật kín, lại còn ngồi cả ra ngoài. Chả hiểu sao lại đông như thế? Chắc vì được mời nhiều? Nhưng mọi khi cũng mời toàn dân mà. Người đến dự có ghi tên và được phát 3 chục.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »