PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Phạm phú Thứ’

-Phạm Phú Thứ là người Việt Nam đầu tiên khám phá Thất Châu Dương không phải là Hoàng Sa

Posted by phamtayson trên 23/09/2017


Baotiengdan

Nguyễn Văn Nghệ

22-9-2017

https://i2.wp.com/baotiengdan.com/wp-content/uploads/2017/09/H1-275-324x235.jpg

Trên trang web Tạp chí Thời đại có bài viết “Phản biện lập luận của nhà nghiên cứu Hàn Chấn Hoa về lãnh vực sử địa cổ có liên quan đến Biển Đông được đề cập trong tác phẩm Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên” (1) của tác giả Hồ Bạch Thảo. Tác giả Hồ Bạch Thảo cho độc giả biết, trong tác phẩm “Ngã quốc Nam Hải chư đảo sử liệu hối biên”, Hàn Chấn Hoa đã trưng dẫn nhiều sử liệu cổ như Tống sử, Nguyên sử, Minh sử, Thanh sử… để rồi quy kết những đảo ở Nam Hải (Việt Nam gọi là Biển Đông) là của Trung Quốc.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »