PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Nổ như tạc đạn’

-Nổ như tạc đạn!

Posted by phamtayson trên 15/09/2017


Baotiengdan

Thạch Đạt Lang

14-9-2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, hai trong số những nhân vật lãnh đạo VN “nổ như tạc đạn”. Nguồn: internet

Trước hết, xin mượn tên quyển tiểu thuyết của nhà văn Hoàng Hải Thủy để làm tựa đề cho bài phiếm này. Chỉ mượn tên thôi, còn nội dung hoàn toàn không dính dáng, liên hệ gì đến cuốn tiểu thuyết mà ông Thủy đã dịch ra từ nguyên bản Après moi, le déluge.

Việc mượn tên quyển tiểu thuyết của ông Hoàng Hải Thủy cũng có lý do. Tôi đã “động não” mấy ngày liền để tìm ra một cụm từ diễn tả căn bệnh thủ dâm bằng ngôn ngữ mà các nhà lãnh đạo chế độ CSVN đang mắc phải một cách trầm kha, không có thuốc nào chữa cho nổi, nhưng không cách gì nghĩ ra nên đành phải phạm thượng, cuỗm cái tựa đề quyển truyện của ông.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »