PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Nhị Lê’

-“Dân tộc ta đi không gì cản nổi”.

Posted by phamtayson trên 06/09/2017


** Có bài mà Phan Quang nói đến “Dân tộc ta đi không gì cản nổi” của Nhị Lê xếp phó TCCS ở dưới – Không biết mấy hôm nay ông nầy ra khỏi Đà nẵng 75 hải lý chưa mà dám nói không có gì cản nổi, ra chưa tới Trung cộng nó bắn tan xác thì có chớ cản cái gì. Ngư dân ta khi nay bị nó xua đuổi khỏi thềm lục địa của “ta” chạy vắt giò lên cổ, không thì nó tông húc cho chìm, cướp phá sạch sành sanh….sao không đi tới đi xem nào. -Chính những người cọng sản nói “lời nói không thực hành còn thua bãi cứt trâu trồng hành còn có lợi” đúng quá đi chớ phải không.

Phan Quang FB

4-9-2017

Thực tế ta có cần một dân tộc đội đá vá trời, gánh lấy sứ mệnh lịch sử? Chúng ta có cần một dân tộc bước đi bất chấp mưa bao bão đạn, bất chấp một tương lai bất trắc phía trước hay không? Chúng ta có cần một dân tộc giết chóc và ham tù đày hay không?

Tôi nghĩ là không? Dân tộc cần những bước đi khôn ngoan chứ không phải là bước đi và bất chấp tất cả; chúng ta càng không cần một dân tộc đi y như kẻ ngáo đá.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

-VNTB- “Nhất thể hóa”: Bao nhiêu viên chức đảng sẽ phải “ra đường”?

Posted by phamtayson trên 13/09/2016


VNTB

13-9-2016

Mới đây, ông Nhị Lê – Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản – đã có một bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang VietTimes với nhan đề “Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu”.
Nội dung quan trọng nhất trong bài trả lời trên có lẽ là:
“giải thể các bộ máy chồng chéo, sáp nhập các bộ máy dù của Đảng hay của Nhà nước làm chung một việc theo hướng thống nhất và đa năng, giảm mạnh số các đầu mối bộ máy và tổ chức, bảo đảm sự chuyên nghiệp và liên thông- nhất nguyên chế. Nói cách khác, từ nhất thể hóa chức danh tới nhất nguyên chế về tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu. Chẳng hạn, một vài cơ quan có nhiều chức năng, nhiệm vụ giống nhau, nên chăng tính toán nhất nguyên hóa tối thiểu ở 3 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị, theo phương châm: đa năng hóa bộ máy hay bộ máy đa năng.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »