PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Nhật Quang’

– Thử phân tích một kịch bản chính trị mà dư luận đang xem chương cao trào

Posted by phamtayson trên 27/01/2016


Nhật Quang

27-01-2016

Nhiều nhà phê bình văn học hay kịch bản của việt nam hiện đại thường đánh giá kịch bản văn học của chúng ta rất non tay mới xem chương đầu, hồi đầu đã đoán bắt đựợc kết cục.

Ở đây là một kịch bản chính trị, liệu các nhà nghiên cứu phê bình có biết được kết cục không?

Qua một chương cao trào của vở kịch là Đại hội Đảng 12 tuy ngày mai mới kết thúc nhưng dưới góc nhìn cá nhân và dư luận trên các phương tiện và hàng trăm nhà phân tích thì tôi thấy hồi kết của kịch bản còn khá nhiều bí ẩn.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »