PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Mẹ Nguyễn tấn Dũng chết’

-VNTB- Nguyễn Tấn Dũng ơi, sao ông khổ thế?

Posted by phamtayson trên 07/12/2017


VNTB7-12-2017

Thiền Lâm

https://phamtayson.files.wordpress.com/2017/12/a7251-1-1.png?w=300

Vietnam – Cali Today news

– Bà Nguyễn Thị Hường – mẹ của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – vừa qua đời vào ngày 1/12/2017, thọ 92 tuổi. Nhưng như một facebooker bình luận, thân mẫu của nguyên Thủ tướng một thời đi đâu đồng đảng cũng bu đầy đó đã không một tờ báo lề đảng nào nói tới, dầu trước đó báo chí nhà nước ra rả đăng tin mẹ của một hoa hậu qua đời.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »