PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘LS Bà Petra Isabel Schlagenhauf’

-Tuyên bố báo chí của luật sư Schlagenhauf về phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh

Posted by phamtayson trên 13/01/2018


Thoibao.de

13-1-2018

Tuyên bố báo chí của luật sư Schlagenhauf về phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh

Có những chỉ dấu rất cụ thể cho thấy, nhà chức trách Việt Nam đã dùng những biện pháp đe dọa trừng phạt để buộc các nhân chứng phải làm như vậy và mớm trước cho họ những lời khai. Một phiên tòa thứ hai xét xử Trịnh Xuân Thanh sẽ bắt đầu từ ngày 24/01/2018.
Bà Petra Isabel Schlagenhauf luật sư của Trịnh Xuân Thanh tại Đức

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »