“Chúng ta còn lãng phí lớn lắm, đầu tư kém hiệu quả chỗ nào cũng có. Nơi thì thiếu phòng học, nơi phòng học không có học trò. Chợ thì không có người vào… Tiền thuế của dân phải sử dụng hiệu quả, quản lý đầu tư công cho tốt”.
Đọc tiếp »