PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Kỳ thị Nam Bắc’

-Lại nói về kỳ thị vùng miền.

Posted by phamtayson trên 27/10/2017


Trương nhân Tuấn FB

26-10-2017

Vấn đề “kỳ thị” Bắc Nam hình như nhờ vào sức nóng cái “lò” của ông Trọng nên cũng “nóng” lên theo.

Theo tôi, việc kỳ thị, phân biệt vùng miền (như Bắc-Nam ở VN) là có, như ở bất kỳ quốc gia nào. Nhưng tình trạng ở VN đang trở thành “trầm trọng”, có nguy cơ “phân liệt” quốc gia, vì tính độc hại “chính trị hóa việc phân biệt vùng miền” của những người chủ trương kỳ thị.

Người chủ trương việc kỳ thị là ai ? Dĩ nhiên là lớp người vỗ ngực xưng là “bên thắng cuộc”. Cụ thể là lời tuyên bố của ông Trọng trong dịp dành giựt chiếc ghế tổng bí thư với ông Ba X (vốn người Nam kỳ): “Tổng bí thư phải là người Bắc kỳ, biết lý luận”.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | 1 Comment »