PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Ký tên đòi trả tự do’

– 816 cá nhân và 30 tổ chức XHDS ký tên đòi trả tự do cho Trần Thị Nga

Posted by phamtayson trên 03/02/2017


Nguyễn tường Thụy – RFA

2-2-2017

Dự thảo bản TUYÊN BỐ KHẨN CẤP VỀ VIỆC BÀ TRẦN THỊ NGA BỊ BẮT GIAM được đưa ra lấy chữ ký, ngay ngày 21/1/2017 là ngày Bà Trần Thị Nga bị bắt.

Vì tính chất cấp bách của bản Tuyên bố, ban đầu chúng tôi chỉ định lấy chữ ký và tổng hợp trong phạm vi chỉ 1 ngày, tính đến 24h00 ngày 22/1/2017 và thu được chữ ký của 502 cá nhân và 16 tổ chức, hội nhóm.

Tuy nhiên sau khi công bố, bản Tuyên bố tiếp tục được hưởng ứng.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »