PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Hội nghị các tổ chức XHDS’

– VNTB – Hội nghị các tổ chức xã hội dân sự các quốc gia vùng Đông Nam Á năm 2017

Posted by phamtayson trên 12/11/2017


12-11-2017
Quang Nguyên (VNTB) 

Hội nghị các tổ chức xã hội dân sự các quốc gia vùng Đông Nam Á năm 2017 diễn ra tại trường đại học Diliman, thành phố Quezon, Philippines từ ngày 10 dến 14 tháng 11.

Hội nghị là diễn đàn để tất cả các tổ chức xã hôi dân sự trong, ngoài nước nêu lên các vấn đề họ quan tâm và đang đấu tranh để đạt được.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »