PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Hoàng đế Bảo Đại’

-Ông Bảo Đại thoái vị là do Việt Minh “ép”, hay do “tự nguyện” ?

Posted by phamtayson trên 18/08/2016


Trương nhân Tuấn FB

18-8-2016

Những trang sau đây trích từ cuốn nhật ký của Bảo Đại : “Con rồng Việt Nam”.

Bằng chứng cho thấy quyết định thoái vị của Bảo Đại là hoàn toàn tự nguyện.

Điều ghi nhận, thứ nhứt, đến khi đọc chiếu thoái vị, Bảo Đại vẫn không biết lực lượng mà mình sẽ giao quyền lực của “Đế quốc Việt Nam” là ai, có thực lực hay không ? Bảo Đại chỉ mới biết đến tên Hồ Chí Minh vào ngày tuyên bố thoái vị. Trước đó Bảo Đại cũng từ chối lời đề nghị “đi tránh” của một cận thần.

Đây có phải là thái độ hợp lý hay không ?
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , , | Leave a Comment »

-TRẢ LẠI CHO LỊCH SỬ NHỮNG GÌ CỦA LỊCH SỬ…

Posted by phamtayson trên 18/08/2016


Tú Ân Mai đã chia sẻ ảnh của anh ấy.

LỜI THÁCH THỨC !

Bài viết này của MTA đã khiến cho báo chí lề phải lồng lộn lên chửi MTA tơi bời. Nhân ngày lịch sử 19/8 và 2/9 MTA lại đưa bài viết này lên và thách thức bất cứ ai, bất cứ trình độ nào tham gia tranh luận để phản bác được những điều MTA đã viết. Nếu có lý lẽ, tài liệu gì thì nên tham gia tranh luận chứ đừng chửi càn đau họng nhé.
Lời thách thức này không chừa bất cứ ai thuộc lề phải.
MTA

Mai tú Ân FB

17-8-2016

Cuộc độc diễn “cướp chính quyền” của Việt Minh ngày 19/8/1945.

Không hề hạ thấp giá trị của ngày Tổng Khởi Nghĩa 19/8/1945 cũng như ngày Lễ Độc Lập 2/9/1945 của Việt Minh nhưng cũng cần đưa những giá trị lịch sử về đúng chỗ của nó. Bởi đó mới là Lịch Sử.

Lâu nay sử sách lề phải luôn dạy học sinh rằng, Đảng CS đã lãnh đạo quần chúng nhân dân đứng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền, xóa bỏ chế độ thực dân Pháp, rồi Phát xít Nhật, một cổ hai tròng..v..v.. Vậy chúng ta sẽ xem xét sự kiện này qua con mắt lịch sử nhé.

Có hai điều cực kỳ quan trọng đã không được đưa một cách cố ý vào sử sách về sự kiện trên nên đa phần các học sinh không biết gì, và thậm chí cả các giáo sư, tiến sĩ hay các nhà này nhà nọ cũng ù ù cạc cạc.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

-Bảo Đại trao kiếm giả cho ‘cách mạng’?

Posted by phamtayson trên 04/09/2015


Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

-GS Phạm Cao Dương – Hai bản tuyên ngôn độc lập cho Việt Nam .

Posted by phamtayson trên 04/09/2015


Danluan

GS Phạm Cao Dương

Chân dung Vua Bảo Đại

Trong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta đã được các nhà cầm quyền đương thời chính thức tuyên bố độc lập. Lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 3 năm 1945 bởi Hoàng Đế Bảo Đại và lần thứ hai bởi Chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945.

Hai lần cả thảy, nhưng đa số người Việt chỉ biết hay chỉ được học có một lần. Họ chỉ biết có bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 mà không biết bản tuyên ngôn của Bảo Đại ngày 11 tháng 3. Lịch sử do đó chỉ được biết có một nửa thay vì toàn vẹn. Bài này nhằm bổ khuyết cho tình trạng thiếu sót đó, đồng thời phân tích nội dung và ý nghĩa của từng bản.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | Leave a Comment »