PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Hiến pháp VNCH’

-“Giá trị tinh thần lập hiến của VNCH”- Ý kiến của tác giả là sai lầm.

Posted by phamtayson trên 27/10/2016


Trương nhân Tuấn FB

26-10-2016

Trên BBC có bài viết về “giá trị tinh thần lập hiến của VNCH”. Tác giả phê bình Hiến pháp 26-10-1956 của Ngô Đình Diệm là “tinh thần lập hiến và dân chủ chưa đủ”.

Tác giả viết:

Trích: “Chiếu điều 95 và 96 của bản Hiến pháp 1956, Quốc hội Lập hiến tự động trở thành Quốc hội Lập pháp và Quốc trưởng Ngô Đình Diệm trở thành Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa.
Lẽ ra hai điều này không nên có vì đã mâu thuẫn với Điều 2 là điều căn bản nhất của thể chế Cộng Hòa: “Chủ quyền thuộc về toàn dân”.

Nói cách khác Quốc hội Lập hiến đã tước quyền người dân bầu chọn một Quốc hội Lập pháp và vị tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | 1 Comment »

-Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa

Posted by phamtayson trên 26/10/2016


Nguyễn Quang Duy

Gửi tới BBC từ Melboune, Úc

25-10-2016

protesters demonstrating in support of the policy of Premier general Ngo Dinh Diem and displaying banners against Emperor Bao Dai

Biểu tình phản đối Vua Bảo Đại ở Sài Gòn ngày 18/05/1955

Nền Cộng hòa non trẻ của miền Nam Việt Nam đã chấm dứt vào 30 tháng 4 năm 1975 nhưng giá trị tinh thần cộng hòa vẫn tồn tại cho đến ngày nay.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày bản Hiến pháp Đệ nhất Cộng hòa ra đời ngày 26-10-1956, xin được ôn lại các giá trị có thể học hỏi từ tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa.

Hiến pháp 1956

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »