PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Hải dương 982’

-TRUNG QUỐC THÔNG BÁO VỊ TRÍ MỚI CỦA GIÀN KHOAN “HẢI DƯƠNG THẠCH DU 982” TRÊN BIỂN ĐÔNG.

Posted by phamtayson trên 08/11/2019


Pham thang Nam

6-11-2019

Không có mô tả ảnh.

Cục An toàn đường biển Hải Nam-TQ mới gửi một thông báo về vị trí mới của giàn khoan “HẢI DƯƠNG THẠCH DU 982” trên biển Đông. Nôi dung của thông báo mới này đươc dịch ra như sau:

“HN0146 – Việc khoan (thăm dò dầu khí) tại biển nam Trung Hoa với tầu “HẢI DƯƠNG THẠCH DU 982″ (sẽ đươc thưc hiện) tại tọa đô N 17° 18′ 61 và E 110° 37′ 89 từ lúc 07.00, ngày 5-11-2019 đến 16. 00, ngày 31-1- 2020, giờ UTC. Yêu cầu tránh xa (khu vưc này). Cục An toàn đường biển Hải Nam-TQ”
[Ghi chú các cụm từ trong ngoặc (…) là do tôi thêm vào để rõ nghĩa] Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Beijing deploys new deepwater drilling rig in South China Sea

Posted by phamtayson trên 26/09/2019


SCMP

Laura Zhou

  • ‘Ocean Oil 982’ is expected to search for crude oil at depths of up to 5,000 metres as nation seeks to reduce its dependence on foreign suppliers
  • But accessing troubled waterway’s wealth of reserves will not be easy, expert says

https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/styles/1200x800/public/d8/images/methode/2019/09/25/4f045c72-df68-11e9-94c8-f27aa1da2f45_image_hires_182725.jpg?itok=tsBCsUip&v=1569407256

Beijing has deployed a new oil rig in the disputed waters of the South China Sea. Photo: Weibo
China has deployed a deepwater oil rig in the South China Sea, according to a state media report.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »